Wat betekent energetisch werken?

Energetisch werk is werken met energie. Energie is een ruim begrip want alles is namelijk energie en zo is alles met elkaar verbonden. Het symbool yin & yang laat zien dat schijnbaar tegengestelde krachten elkaar uitdagen en in beweging houden. Het resultaat daarvan is verandering. Zo wordt ook jij in het leven uitgedaagd door de dingen waar je tegenaan loopt. Het leven heeft jou iets duidelijk te maken over wie je bent en hoe je in het leven staat. Mijn kracht ligt in het werken met energie.

Er is een wederzijdse wisselwerking tussen jou en je omgeving. Dus wat zijn jouw gedachten en gevoelens precies? Waar komen ze vandaan? Zijn ze van jou of heb je ze misschien ongemerkt ergens opgepikt van een ander?

Ons energieveld kan vol zitten met energie die wij van anderen hebben opgepikt. Dit kunnen emoties, gedachten, overtuigingen, oordelen en veroordelingen zijn. Zo kan onze levensenergie ook weglekken door gaten of scheuren die zich in ons energieveld bevinden. Dit alles heeft invloed op hoe wij ons zelf voelen en hoe wij handelen. Daarnaast voeren we in ons hoofd vaak hele gesprekken, daarbij zijn er allerlei “stemmen” aan het woord, zoals de innerlijke criticus of de innerlijke rechter. Door de innerlijke strijd kan vervolgens twijfel of onzekerheid ontstaan. Het wordt dan moeilijk om keuzes te maken. Dit geeft beperking van de vrijheid om jezelf te zijn en je eigen beweging te maken in het leven.

Iedere cel van ons lichaam heeft een eigen geheugen. Dit betekent, dat onverwerkte ervaringen of niet geheelde stukken vanuit de kindertijd of vorige levens als herinnering liggen opgeslagen in onze lichaamscellen en energieveld. Ook kunnen wij vanuit de bloedlijn informatie meedragen in het DNA, die niet meer bij ons past. Dit kan eenieder belemmeren om werkelijk te kiezen voor een fijn leven in liefde, geluk en overvloed. We herhalen vaak oude patronen van pijn, angst en onmacht waardoor wij verzuimen om de verbinding met onze eigen grootheid aan te gaan. Een energetische schoonmaak van je eigen energieveld geeft weer helderheid, verbinding met de aarde en centreert jou in je eigen energie en licht.

Als wij ons niet veilig voelen om onszelf te zijn of iets traumatisch hebben ervaren, dan reageert ons energiesysteem (lichaam, lichtlichamen of aura) en gaan wij ons zelf beschermen. Vaak gebeurt dat door onszelf in te houden en aan te passen. We laten ons zelf niet meer werkelijk zien.

Het resultaat is controlebehoefte, strijd of hier niet meer willen zijn. Zo kunnen wij verstrikt raken in overlevings-, beschermings- of vluchtmechanismen. Hierdoor ontstaan verwarring, weerstand of blokkades in onszelf, die ons verhinderen om werkelijk ons eigen leven op te pakken en onszelf te zijn. Wij gaan overleven. In de wisselwerking met de omgeving, krijgen wij dezelfde lading terug en trekken wij situaties aan die dit bevestigen. Deze invloeden van buitenaf kunnen daar dus nog een schepje bovenop doen en ons verder in de angst dwingen of houden. Angst werkt verlammend en zet ons in onmacht. Van daaruit ontstaat vanzelf de behoefte aan controle, zodat we veilig kunnen zijn.

Het is niet de bedoeling dat wij in angst leven, maar in liefde.

Dit wil zeggen; werkelijk in verbinding zijn met jezelf en dus met het leven. Dit betekent ook dat jouw levensstroom vrij en rijkelijk stroomt en jou brengt wat jij je wenst in het leven. Om de angst los te kunnen laten, moeten we uitzoeken waar die angst in oorsprong is ontstaan of gecreëerd. Dan kan de oorzaak geheeld, getransformeerd en zo nodig verwijderd worden uit jouw energieveld, zodat het vertrouwen weer kan herstellen. Dat is energetisch werk. (Bron: Hetty van Enckevort)

Wil je meer weten over wat energetisch werk voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend telefonisch gesprek.